October 19th, 2010

Не хочу давать заголовок - вдруг человек одумается...

иером. Савватий Бастовой решил откликнуться на события в Кишиневской Академии. Название стаьти (по крайней мере ее файла) - эпическое:
"Крестовый-поход-диакона-Андрея-Кураева-против-Молдовы-и-его-политический-подтекст"

http://savatie.wordpress.com/2010/10/18/cruciada-diaconului-andrei-kuraev-asupra-moldovei-și-substraturile-ei-politice/#more-4044

nu își dă seama că a veni în Moldova, într-un moment politic atît de încordat și a pecetlui cu sintagma ”sectant” o obște ortodoxă, atrage în mod automat stigmatizarea Moldovei întregi? Moscova nu știe cine este Anatolie Cibric și efectul mediatizării incidentului va crea în mintea multor ruși asocierea ”Moldova-sectă”. Urmărind sutele de comentarii de pe forumurile rusești constat că prea puțini vorbesc despre Anatolie Cibric, e normal, pentru că toți vorbesc despre Kuraev și Moldova, Chișinău, moldoveni.
«Понял ли отец Андрей, что он прибыл в Молдавию в определенный политический момент, когда постановка печати «сектант» на православной общине автоматически стигматизирует ее на всю Молдову? Москва не знает, кто такой Анатолий Чибрик и эффект его взрывной медиализации создаст в умах многих русских ассоциацию «Молдавия- секта». Проследив сотни комментариев на русских форумах констатирую, что очень мало говорят об Анатолии Чибрике, потому что все говорят о Кураеве и Молдавии, Кишиневе, молдаванах».

Нет, такого я не понимал и не понимаю. Неужели статья против Диомида есть статья против России? Или для о. Савватия любой молдаванин в любом конфликте с любым русским прав? В этом случае я просто:
1) обращаюсь к своим собеседникам в ЖЖ – кто из вас счел, что «Молдавия –секта»? Кто перенес критику одного Чибрика на все молдавское духовенство? Я таких не видел.
2) обращаюсь к о. Савватию: отче, зачем русских считать такими дебилами, которые любую историю воспринимают с чисто националистической точки зрения, и критику одного молдаванина сразу считают диагнозом всей стране? При этом я ведь ни слова не сказал о молдаванах en masse. Я говорил о Чибрике. А о. Савватию говорит именно от русских. Да еще говорит, что знает наши мозги и знает, что мы думаем (не только пишем!)


Atît conținutul emisiunilor televizate, cît și întîlnirea cu premierul moldovean, mă fac să cred că această călătorie a părintelui Andrei este mai mult politică decît pravoslavnică. Altfel de ce să se întîlnească premierul unui stat cu un diacon care nu a venit nici în numele Federației Ruse, nici măcar în numele Patriarhiei Moscovei. Fiți de acord că atunci cînd diaconii moldoveni se duc la Moscova Putin nu se întîlnește cu ei. Interviul părintelui Andrei din Komsomolka ”Chișinăul și Tiraspolul ar putea deveni a cincea Romă”, arată interesul deosebit pe care îl are Rusia față de sărmana noastră Moldovă.

«Как содержание телевыступлений, так и встреча с молдавским премьером заставляют меня верить, что это путешествие о. Андрея было более политическим, чем православным. Иначе зачем встречался премьер одного государства с дьяконом, который приехал ни во имя Российской Федерации на даже во имя Московской Патриархии. Согласитесь, что если бы молдавский диакон направился в Москву, Путин не встретился бы с ним. Интервью о. Андрея Комсомолке «Кишинев и Тирасполь могли бы стать пятым Римом» показывает особый интерес России к Молдове».

Опять же из моего интервью о чем бы то ни было не следует интерес огромной России к тому же самому. А встреча с премьером Филатом была по его инициативе. Я поначалу не поверил, позвонил митрополиту Владимиру. Он дал свое благословение на встречу – и тогда она состоялась. Полтора часа интересной беседы - но ни слова о политике. Мы говорили о российским и молдавском опыте преподавания ОПК и религии в школах. При чем эти опыты весьма различны и не может быть и речи о переносе моего экспериментального курса в Молдавию.
Numai afirmația de la Jurnal TV, cum că, ”pînă la urmă, comunismul nu este decît un simplu cuvînt”, cît face! Și-apoi apologia susținerii și vorbirii de bine de către ierarhi a politicienilor, indiferent de orientarea lor politică, în care părintele Andrei ne învață că un ierarh niciodată nu va geși dacă vorbește vreun politician sau partid politic de bine, pe cînd dacă vorbește împotrivă greșește în orice caz. Desigur părintele Andrei știe că Sfîntul Patriarh Tihon al Moscovei (Moscova lui natală) a dat anatemei comunismul.

Далее о. Савватий полагает будто я приехал поддерживать коммунистов: «Одно утверждение на Журнал ТВ что «коммунизм это просто слово» сколько значит! …

Ну да, и именно для этого встречался с антикоммунистом Филатом и по итогам встречи дал добрый отзыв о Филате. Для этого я защищал поддержку митрополитом Владимиром Валерия Пассата (еще один антикоммунистический политик) с его идеей преподавания «основ православия». Компартия Молдовы как раз выступила против уроков религии в школе, а я - за.. И как же это я оказался их союзником?


И самое страшное в статье о Савватия:
Să fi greșit oare chiar atît de mult sfîntul Tihon? Dar se pare că a critică un sfînt ierarh, chiar și atunci cînd acesta este patriarh al Moscovei, este mai puțin grav decît a critica un patriarh în viață, fapt pentru care părintele Andrei a pornit o adevărată cruciadă asupra Moldovei. Sperăm să nu urmeze Inchiziția și ardererile pe rug.

«Критика московского патриарха стали причиной открытой о. Андреем настоящего крестового похода против Молдовы. Надеемся, что не последуют инквизиция и сожжения на кострах».


Вот ведь язык без костей. Впрочем, все оказалось просто.
О. Стефан -друг Чоботару, главного идеолога секты Чибрика. Таким образом, выяснилась стратегия политтехнолога Чоботару, которая определила как заявление еп. Петра Мустацэ, так и заметку о. Стефана. Чоботару через своих марионеток хочет сделать вид, будто борьба с ним - это не больше не меньше как война России с Молдавией.

СКАЖИТЕ, КАКИЕ ЦЕНЗУРНЫЕ СЛОВА МОЖНО НАЙТИ ДЛЯ ТАКОГО ПОЛИТТЕХНОЛОГА?