диакон Андрей Кураев (diak_kuraev) wrote,
диакон Андрей Кураев
diak_kuraev

Назначены фанарские смотрящие по Украине

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἐντός τῶν πλαισίων τῆς προετοιμασίας τῆς ἀποφασισθείσης ἀπονομῆς αὐτοκεφάλου καθεστῶτος εἰς τήν ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐξωνόμασεν ὡς Ἐξάρχους αὐτοῦ ἐν Κιέβῳ τόν Πανιερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς, καί τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Edmonton κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ Καναδᾶ, ἀμφοτέρους διακονοῦντας τούς ἐν ταῖς χώραις αὐταῖς Οὐκρανούς Ὀρθοδόξους ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2018

https://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2563&tla=gr

Важен термин Ἐξάρχους αὐτοῦ ἐν Κιέβῳ. Киевский экзарх.

перевод на английский самого Фанара:

www. facebook. com/ecumenicalpatriarchate/posts/10156674751109158
Ecumenical Patriarchate
Announcement
Within the framework of the preparations for the granting of autocephaly to the Orthodox Church in Ukraine, the Ecumenical Patriarchate has appointed as its Exarchs in Kiev His Excellency Archbishop Daniel of Pamphilon from the United States, and His Grace Bishop Ilarion of Edmonton from Canada, both of whom are serving the Ukrainian Orthodox faithful in their respective countries under the Ecumenical Patriarchate.
At the Ecumenical Patriarchate, the 7th of September, 2018
From the Chief Secretariat of the Holy and Sacred Synod

Отметив, что речь идет "подготовке к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине", а не о ее провозглашении или об уже принятом решении.

Увы, в ОВЦС МП настолько настроены на войну, что неверно перевели фанарский документ. И вот уже в официальном заявлении ОВЦС УПЦ МП (явно присланном из Москвы) читаем:

Текст офіційного повідомлення Константинопольського Патріархату в перекладі з грецької мови подається нижче:

«Повідомляється, що в рамках підготовки до вирішеного надання автокефального статусу Православній Церкві в Україні Вселенський...".

Нет в греческом, ни в английском тексте никакого "вирішеного надання автокефального статус".Это не автокефалия. Это воссоздание рядовой митрополии среди десятков других в юрисдикции Кпля.

Экзарх -это представитель патриарха, а не избранник своей епархии или народа.

Дорожная карта, полагаю, включает в себя создание пункта приема заявок по переходу в новую-старую митрополию. Затем созыв собора из числа перешедших (Филарета тут явно не ждут, а если и ждут, то без патриаршей шапки). Обращение собора об автокефалии в Кпль. Решение Синода Кпля о согласии. (Согласие на автокефалию, но не патриаршество). И дополнительный добор иерархов и клириков в уже автокефальную Киевскую митрополию (=УПЦ).

МП объявляет войну и раскол. И против нее оборачиваются все ее прежние аргументы против автокефалистов: мол, у вас чисто национальная секта, непризнаваемая мировым православием и вдобавок всецело зависящая от политических лидеров лишь одной страны.

***

Новый экзарх Киевский:
Епи́скоп Дании́л (англ. Bishop Daniel, в миру Влади́мир Оле́гович Зели́нский, укр. Володимир Олегович Зелінський; 28 сентября 1972, Бучач, Тернопольская область) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Памфилийский, правящий епископ Западной епархии Украинской Православной Церкви в США.

Родился в 1972 году в Ивано-Франковске в семье педагогов, детство провёл в городе Бучач Тернопольской области.

Окончив среднюю школу, в сентябре 1993 году поступил на первый курс Ивано-Франковской униатской семинарии (укр.)русск.[1].

В 1996 для продолжения образования уехал в США, где учился в Католическом университете Америки а также в Dominican House of Studies в Вашингтоне. За это время он был рукоположен в сан диакона[1].

В 2000 году диакон Владимир был принят в УПЦ в США и поступил в Украинскую Духовную Семинарию Святой Софии в Саут-Баунд-Бруке, штат Нью-Джерси[1].

12 мая 2001 года в Украинской мемориальной церкви святого Андрея в Саут-Баунд-Бруке был рукоположен архиепископом Иерапольским Антонием (Щербой) во иерея[1].

22 мая 2002 года в украинском монастыре святого Илии в Довере, штат Флорида, тем же иерархом был пострижен в монашество с именем Даниил[1].

На 2005 год состоял редактором органа Украинской Православной Церкви в США «Ukrainian Orthodox Word» и издания объединённых украинских православных сестричеств «Faith» («Вера»).

3 октября 2007 года был возведён в сан архимандрита.

9 мая 2008 года во Владмирском храме города Парма, штат Огайо, состоялось наречение архимандрита Даниила во епископа.

9 мая 2008 года хиротонисан во епископа Памфилийского, викария Украинской Православной Церкви в США. Хиротонию совершили архиереи украинских юрисдикций Константинопольского Патриархата: митрополит Иринопольский Константин (Баган), архиепископ Иерапольский Антоний (Щерба), архиепископ Торонтский Георгий (Калищук), епископ Аспендский Иеремия (Ференс), епископ Кратейский Андрей (Пешко), а также глава Американской карпаторосской епархии митрополит Амисский Николай (Смишко) и викарный епископ Мокисский от Американской греческой архиепископии Димитрий (Кандзавелос).

В октябре 2008 года на XVIII Соборе Украинской Православной Церкви в США был избран главой Западной епархии Церкви. 7 февраля 2009 года во Владимирском соборе Чикаго последовало его настолование.

После кончины митрополита Константина, последовавшей 21 мая 2012 года, епископ Даниил вступил в должность заместителя Председателя Архиерейского Собора УПЦ в США.

6 октября 2012 года на внеочередном Соборе Украинской Православной Церкви в США епископ Даниил был выдвинут и избран президентом консистории Украинской православной церкви в США.

С 26 января 2013 года после интронизации митрополита Антония, епископа Даниила формально вступил в должность президента Консистории Украинской Православной Церкви США в Саут-Баунд-Бруке, Нью-Джерси***
помощник экзарха

Епископ Иларион (в миру Роман Николаевич Рудник, укр. Роман Миколайович Рудник; 14 февраля 1972, Львов, Украинская ССР) — епископ Украинской Православной Церкви в Канаде в юрисдикции Константинопольского патриархата, епископ Эдмонтона и Западной Епархии.


Родился 14 февраля 1972 года во Львове. Там же получил начальное и среднее образование.

После сдачи вступительных экзаменов был зачислен на 2-й курс Киевской духовной семинарии, которую окончил в 1992 году. По рекомендации Архиепископа Скопельского Всеволода (Майданского) и с благословения Константинополского Патриарха Варфоломея I, был направлен для продолжения образования в Салоники, Греция. Окончил богословский факультет Университета Аристотеля в 1997 году.

5 декабря 1997 года был пострижен в монашество с именем Иларион в честь Илариона Великого.

21 декабря 1997 года митрополит Тиролойский и Серентийский Пантелеимон (Родопулос), игумен монастыря Влатадон в Салониках, рукоположил монаха Илариона в сан иеродиакона, а в 2000 году — в иеромонаха.

Он продолжал богословское обучение и успешно защитил диссертацию на тему «Каноническая связь Киевской митрополии со Вселенской Патриархией до 1240 года», получив степень магистра канонического права.

В 2001 году он прослушал курс английского языка в университете штата Иллинойс в Чикаго.

В октябре 2002 года был назначен на вновь созданный приход святого Пантелеймона в Порту, Португалия.

21 марта 2004 года возведён в сан архимандрита.

11 января 2005 года патриарх Варфоломей и Священный Синод Константинопольской Православной Церкви избрали его епископом-помощником Митрополита Испании и Португалии Епифания (Периаласа), с титулом «епископ Телмисский». Архиерейская хиротония состоялась 29 января 2005 года в Стамбуле в патриаршем Соборе Святого Георгия.

9 июня 2005 года, находясь в Турции, где был переводчиком во время встречи Константинопольского Патриарха Варфоломея с президентом Украины Виктором Ющенко, был задержан турецкой полицией. Епископа обвинили в том, что путешествует по поддельным документам и является «чеченским повстанцем». Освобождён после того, как консул Украины связался с посольством Португалии в Анкаре и Министерством иностранных дел Турции, где подтвердили, что епископ Иларион на законных основаниях проживает в Португалии.

Митрополит Иоанн (Стинка), первоиерарх Украинской Православной Церкви в Канаде попросил Патриарха Варфоломея I и Синод Константинопольской Патриархии отпустить Епископа Илариона в Украинскую Православную Церковь в Канаде. Епископ Иларион прибыл в Канаду в 2007 году. В августе 2008 года Чрезвычайный Собор Украинской Православной Церкви в Канаде избрал его епископом УПЦК.

21 октября 2008 года Варфоломей I и Святейший Синод избрали его Епархиальным Епископом Эдмонтона и Западной Епархии. 26 октября 2008 года состоялась его интронизация в Украинском православном соборе святого Иоанна в Эдмонтоне, провинция Альберта.


***

Реакция Киевского патриархата:

У Київському Патріархаті вітають це рішення Вселенського Патріархату та очікують на плідну співпрацю з Екзархами Преосвященними Архієпископом Даниїлом та Єпископом Іларіоном у підготовці до надання автокефалії Православній Церкві в Україні, як це було раніше обумовлено.

Преосвященні владики у 2015 р. вже виконували обов‘язок особистих представників Вселенського Патріарха під час переговорів щодо об‘єднання Православних Церков в Україні. Також владики неодноразово були делеговані Вселенським Патріархом для представлення Константинопольської Матері Церкви на урочистих заходах в Україні, востаннє - у липні цього року під час святкування 1030-ліття Хрещення Руси-України.
Для світської аудиторії функції Екзарха в даному випадку можуть бути порівняні з функціями Надзвичайного і Повноважного Посла.

Такий, особистий Екзархат, слід відрізняти від іншої - територіальної, форми Екзархату, який у ХХ столітті існував в Україні в Російській Православній Церкві. Для уникнення непорозумінь слід пояснити, що призначення Екзархів не означає утворення нової церковної юрисдикції у формі Екзархату.

Прес-центр Київської Патріархії

https://www.facebook.com/yevstr/posts/1804026346312308?__xts__[0]=68.ARBUeq4pMkmsly7N32-DrC74ayELAtdkbMVQoGs3xougjUNASDTXpO9UsfRXEUCcfUDMODZ-nE2dcgqt-HXoSVBUZF81dr4_Pr5zQNwC7myDmP9PRmlMBIWiU9D5u6LIvJfFRm0JdKrFgxRgL_P5Gx1NABLM6n5WceaLXm2CEwSH45uynPxoaQ&__tn__=-R

То есть филаретовцы считают, что Кпльские экзархи лишь послы и никакой канонической власти на Украине не имеют и полагают, что речь идет о создании экзархов без экзархата. И в самом деле - титул "митрополита Киевского" им вроде не усвоен.
Tags: Война престолов
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • В виртуальном мире

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • В мире слов

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • Сайт патриархии дискредитирует Росгвардию, искажая ее название

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • Страсти по Ионе

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • Шкандаль-3

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • Хорошо же было сказано!

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 52 comments

Recent Posts from This Journal

 • В виртуальном мире

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • В мире слов

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • Сайт патриархии дискредитирует Росгвардию, искажая ее название

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • Страсти по Ионе

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • Шкандаль-3

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…

 • Хорошо же было сказано!

  18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ диаконом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КУРАЕВЫМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…